Privacy Policy

PRIVACYVERKLARING

Dit is de privacyverklaring van Zonneveld Logistiek Export B.V., ingeschreven in het Handelsregister bij de Kamer van Koophandel onder het nummer 34037374, inzake de website zonneveldlogistiek.nl. Deze privacyverklaring heeft betrekking op de gegevensverwerking door Zonneveld Logistiek B.V. en de verwerkingen via onze website Zonneveldlogistiek.nl.

Zonneveld Logistiek respecteert de privacy van al onze klanten en gebruikers van onze website. Wij dragen zorg voor de persoonlijke informatie, die u ons verschaft. Deze informatie wordt vertrouwelijk behandeld.

 

VERWERKEN PERSOONSGEGEVENS
Het waarborgen van de privacy van onze klanten en bezoekers van zonneveldlogistiek.nl, is een belangrijke taak voor ons. Door het gebruik van onze diensten op zonneveldlogistiek.nl, gaat u akkoord met de privacy policy en de voorwaarden die wij hierin hebben opgenomen.
Uw bedrijfs- en persoonsgegevens worden door Zonneveld Logistiek gebruikt worden om u te informeren over onze diensten. Uw emailadres zal slechts voor dit doel gebruikt worden als u ons daarvoor vooraf toestemming heeft gegeven.

Voor bezoekers die gebruik maken van het contact formulier op onze website vragen wij de volgende gegevens:
Naam contactpersoon (verplicht): om de contactpersoon te identificeren en aan te kunnen spreken
Email adres (verplicht): om contact met u op te nemen voor het beantwoorden van uw vraag/ reactie
Telefoonnummer (verplicht): om contact met u op te nemen bij eventuele vragen
Uw gegevens worden door Zonneveld Logistiek zorgvuldig opgeslagen en alleen gebruikt om onze diensten aan u te kunnen leveren of u te voorzien van informatie. Uw emailadres zal slechts voor dit doel gebruikt worden als u ons daarvoor vooraf toestemming heeft gegeven. Indien u hiervan geen gebruik wenst te maken, kunt u dit per e-mail aan ons doorgeven.

Uw persoonsgegevens worden alleen gebruikt door Zonneveld Logistiek. Wij verstrekken uw bedrijfsgegevens niet aan derden zonder uw toestemming, tenzij wij daartoe verplicht zijn op basis van de wet of een rechterlijke uitspraak. Zonneveld Logistiek B.V heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies, of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking.

U mag ons inzage verzoeken in uw persoonsgegevens. Ook kunt u ons verzoeken uw persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen indien deze onjuist, onvolledig of irrelevant zijn, of anderszins in strijd met een wettelijk voorschrift worden verwerkt. Indien u hiervan geen gebruik wenst te maken, kunt u dit per e-mail aan ons doorgeven.

 

Bewaartermijn
Zonneveld Logistiek B.V bewaart uw gegevens niet langer dan voor de verwerkelijking van de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld en verwerkt.

 

DISCLAIMER
Gebruik van de website van Zonneveld Logistiek B.V  betekent de volledige aanvaarding en instemming met onze voorwaarden. Alle gegevens en informatie op de website worden uitsluitend voor informatieve doeleinden  ter beschikking gesteld. Hoewel aan de samenstelling en inhoud van de website de uiterste zorg wordt besteed, kan Zonneveld Logistiek B.V niet garanderen dat de aard en inhoud van de informatie juist is. Aan de inhoud van zonneveldlogistiek.nl  kunnen geen enkele rechten worden ontleend.

 

AANSPRAKELIJKHEID
Zonneveld Logistiek B.V is op geen enkele wijze aansprakelijk voor welke schade, hoe ook genaamd, die zou kunnen voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van de website en/ of het toepassen, verwerken of ander gebruik van de op de website aanwezige informatie. Zonneveld Logistiek is evenmin aansprakelijk voor schade door mogelijke virussen die uw computer door het gebruik van de website kunnen infecteren of het verlies van programma’s of andere gegevens op uw informatieverwerkingssysteem of anderszins.

Vertrouwd op weg